Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ NHƠN - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Thường trực Thị ủy làm việc với Đảng ủy xã Phổ Nhơn

02/06/2021

Chiều ngày 01/6/2021, Thường trực Thị ủy gồm các đồng chí: Nguyễn Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Bùi Văn Lý, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Vũ Minh Tâm, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy xã Phổ Nhơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thị xã có liên quan.

Theo báo cáo của Đảng ủy xã Phổ Nhơn, trong thời gian qua, xã đã tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp trên các loại cây trồng đảm bảo diện tích, năng suất, sản lượng thu hoạch trên các loại cây trồng đạt cao. Hoạt động chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh trên các loại vật nuôi được thực hiện nghiêm túc. Thu ngân sách trên địa bàn xã đạt 291,431 triệu đồng, đạt 107,54% so với chỉ tiêu thị xã giao. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt 15/19 tiêu chí; công tác phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các vướng mắc liên quan đến các công trình, dự án trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc; hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa tại đồng Na Liên; công tác kiểm kê đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND xã quản lý theo Chỉ thị 09 của UBND tỉnh được triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Đảng uỷ xã chỉ đạo các bộ phận thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid 19; công tác lao động việc làm, chính sách người có công, bảo trợ xã hội được thực hiện đảm bảo. Công tác nội chính và tổ chức nhà nước được duy trì thường xuyên, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định.

 Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được cấp ủy đảng quan tâm thực hiện tốt. Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và Thị ủy sát với tình hình thực tế của địa phương. Công tác quản lý đảng viên, phát triển đảng viên mới, chính sách cán bộ được thực hiện chặt chẽ. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được triển khai thực hiện thường xuyên. Tập trung chỉ đạo và tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Để đưa xã Phổ Nhơn sớm về đích nông thôn mới trong năm 2021, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã, Đảng ủy xã Phổ Nhơn đề nghị Thường trực Thị ủy quan tâm hơn nữa đến việc hỗ trợ kinh phí, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, các công trình giao thông, thủy lợi và các công trình phúc lợi trên địa bàn xã. Đồng thời, quan tâm đến công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, nhất là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý sau bầu cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của thị xã đã tham gia thảo luận, trả lời một số kiến nghị, đề xuất của Đảng ủy xã Phổ Nhơn và nêu lên những gợi mở, định hướng phát triển trong thời gian đến của xã Phổ Nhơn trên nhiều lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

 Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy ghi nhận sự nỗ lực của Đảng ủy xã Phổ Nhơn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy xã tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đồng chí Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của thị xã để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương.

 Trong thời gian đến, Bí thư Thị ủy đề nghị Đảng ủy xã Phổ Nhơn cần tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, cần xác định những nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, nguồn lực để tập trung chỉ đạo thực hiện.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, uy tín, tận tụy phục vụ Nhân dân. Chuẩn bị chu đáo nhân sự và các điều kiện để phục vụ cho kỳ họp thứ nhất hội đồng nhân dân xã đúng quy trình, thủ tục và luật định.

Nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã theo hướng gần dân, sát dân. Nắm chắc tình hình tư tưởng trong Đảng bộ xã, tâm trạng, dư luận trong Nhân dân; thực hiện nghiêm việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và kịp thời chỉ đạo xử lý, giải quyết có hiệu quả những vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị.

Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành của chính quyền. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện tốt công tác định hướng, quy hoạch phát triển nông nghiệp trên địa bàn xã. Chủ động triển khai các biện pháp chống hạn, đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho người dân. Huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới ở địa phương; tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và giữ các tiêu chí dễ hoàn thành trước, không cần nhiều vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, trong thời gian đến, Đảng uỷ xã cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị thị xã tập trung, tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã; kịp thời phòng ngừa, ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra./.

Lương Văn Thuận - Văn phòng thị xã

Trang thông tin xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/Fax: 0255 3859169

Email: vtphonhon-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn An Lợi, xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi