Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ NHƠN - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Đoàn viên thanh niên xã Phổ An và xã Phổ Nhơn làm mũ chắn giọt bắn hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid -19

30/04/2021

Những ngày qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các xã: Phổ Nhơn và Phổ An đã huy động đông đảo đoàn viên thanh niên làm 500 mũ chắn giọt bắn để hỗ trợ cho Khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi; hỗ trợ cho Trạm Y tế xã, Bộ phận một cửa và các hộ kinh doanh buôn bán trên địa bàn.

Trong đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phổ Nhơn làm 200 mũ, Đoàn  TNCS Hồ Chí Minh xã Phổ An làm 300 mũ. Kinh phí làm mũ được huy động từ sự đóng góp của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên của 2 địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch Covid–19 đến tận các thôn, xóm bằng loa lưu động, phát tờ rơi...

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phổ An làm mũ chắn giọt bắn