Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ NHƠN - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Đảng bộ xã Phổ Nhơn tổ chức Đại hội lần thứ XXIII

08/05/2020    58

Sáng ngày 08/5/2020, Đảng bộ xã Phổ Nhơn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về dự Đại hội có đồng chí Trần Phước Hiền - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ; đồng chí Võ Văn Sáu - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó chủ tịch HĐND thị xã Đức Phổ; đồng chí Nguyễn Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã; đồng chí Nguyễn Đức Tỵ - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy, các cơ quan, ban, ngành thị xã và 136 đảng viên trong Đảng bộ xã.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã Phổ Nhơn đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Về công tác xây dựng Đảng: việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII đạt được kết quả tốt. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được quan tâm đúng mức. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 24 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 157 đồng chí. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã còn làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong đảng; trong nhiệm kỳ, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành giám sát 17 lượt chi bộ và 07 đảng viên. Qua đó đã kịp thời chỉ rõ khuyết điểm, giáo dục cán bộ, đảng viên và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Đại biểu tham dự Đại hội

Bên cạnh việc chú trọng công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, kinh tế của địa phương tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng, đa số các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội XXII đề ra. Tổng giá trị sản xuất bình quân trong nhiệm kỳ đạt trên 231 tỷ đồng, tăng 28% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; trong đó: thương mại - dịch vụ chiếm 10,9%, công nghiệp - xây dựng chiếm 13,1%, nông nghiệp giảm còn 76%. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2019 đạt 37,8 triệu đồng/người/năm. Công tác thu, chi ngân sách được thực hiện đúng quy định, các nguồn thu được khai thác và quản lý tốt. Công tác xây dựng nông thôn mới được chú trọng thực hiện.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội luôn được quan tâm, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên đáng kể. Chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm được triển khai đạt hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo của xã đến nay giảm còn 5,43%. Bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 85%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận và đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ xã Phổ Nhơn cần phấn đấu hoàn thành trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 như: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 12%; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 40 - 45 triệu đồng/người/năm; hằng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,3%/năm trở lên; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt từ 87 - 91% so với dân số; giao quân đạt 100% chỉ tiêu được giao; hằng năm số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 80 - 85%; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; biên soạn bổ sung lịch sử Đảng bộ xã Phổ Nhơn giai đoạn 1975 – 2025.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Phước Hiền - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phổ Nhơn đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong những năm qua. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ và nhân dân xã Phổ Nhơn cần tập trung thực hiện trong thời gian đến như: đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập dựa trên các điều kiện về diện tích đất, tài nguyên để thu hút các nhà đầu tư; tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự; vận động nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trọng sạch, vững mạnh; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.