Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ NHƠN - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 176/QĐ-UBND Về việc công bố ngày bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 18-05-2022
2 159/QĐ-UBND Thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại xã Phổ Nhơn 06-04-2022
3 31/TB-UBND Về việc đăng ký và tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 04 ki ốt điểm chợ Trung tâm, thôn Phước Lợi, xã Phổ Nhơn 04-04-2022
4 41/BC-UBND Kết quả thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 2020 - 2021 04-04-2022
5 13/KH-UBND Thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2022 31-03-2022
6 26/TB-UBND Về việc triển khai tháng tổng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường đợt 1 năm 2022 29-03-2022
7 36/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Phổ Nhơn 03-03-2022
8 19/TB-UBND Công khai số điện thoại của Lãnh đạo UBND xã, Cán bộ, Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế Một cửa xã Phổ Nhơn 02-03-2022
9 33/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Phổ Nhơn 01-03-2022
10 17/2022/QĐ-UBND Ban hành quy chế làm việc của UBND xã Phổ Nhơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026 23-02-2022
11 18/QĐ-UBND Về việc phân công nhiệm vụ cho Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên UBND và công chức chuyên môn UBND xã Phổ Nhơn 23-02-2022

Trang thông tin xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/Fax: 0255 3859169

Email: vtphonhon-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn An Lợi, xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi