Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ NHƠN - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Số:05/BC-HĐND Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 30-05-2022
2 02/BC-HĐND B/c tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã trong quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 16-03-2022
3 02/HĐND V/v đề nghị, kiến nghị nội dung cần thiết đưa vào chương trình nội dung giám sát năm 2023 của HĐND xã 14-03-2022
4 01/TB-HĐND Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND xã Phổ Nhơn năm 2022 10-01-2022
5 21/NQ-HĐND Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND xã KXIII, nhiệm kỳ 2021-2026 28-12-2021
6 19/NQ-HĐND Về nhiệm vụ thu, chi ngân sách và phương án phân bổ chi ngân sách xã năm 2022 28-12-2021
7 20/NQ-HĐND Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 28-12-2021
8 18/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 28-12-2021
9 13/NQ-HĐND Phê duyệt danh mục công trình khởi công mới cho Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 của xã Phổ Nhơn 12-08-2021
10 14/NQ-HĐND Phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng công trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 của xã Phổ Nhơn 12-08-2021
11 10/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2020 28-07-2021
12 11/NQ-HĐND Phê chuẩn phương án sử dụng vốn kết dư ngân sách xã năm 2020 28-07-2021
13 12/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021 28-07-2021
14 07/NQ-HĐND Về biện pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 29-12-2020
15 08/NQ-HĐND Về nhiệm vụ thu, chi ngân sách và phương án phân bổ chi ngân sách xã năm 2021 29-12-2020
16 01/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn, Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 07-07-2020
17 02/NQ-HĐND Phê chuẩn phương án sử dụng vốn kết dư ngân sách xã năm 2019 07-07-2020
18 03/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 07-07-2020
19 04/NQ-HĐND Về chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân xã Phổ Nhơn 07-07-2020
20 11/NQ-HĐND về biện pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 26-12-2019
21 12/NQ-HĐND Về nhiệm vụ thu, chi ngân sách và phương án phân bổ chi ngân sách xã năm 2020 26-12-2019
22 13/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức họp thường lệ năm 2020 của HĐND xã Phổ Nhơn Khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 26-12-2019
23 07/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 tháng cuối năm 2019 29-07-2019
24 08/NQ-HĐND Về việc phê duyệt quyết toán thu ngân sách trên địa bàn, Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 29-07-2019
25 09/NQ-HĐND về việc phê duyệt phương án sử dụng vốn kết dư ngân sách xã năm 2018 29-07-2019
26 10/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân xã Phổ Nhơn 29-07-2019
27 02/NQ-HĐND Về việc sắp xếp, sáp nhập thôn thuộc xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ 04-06-2019
28 01/NQ-HĐND Về việc tán thành chủ trương thành lập thị xã Đức Phổ và các phường thuộc thị xã Đức Phổ 02-04-2019
29 08/NQ-HĐND Về biện pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 26-12-2018
30 09/NQ-HĐND Nhiệm vụ thu chi ngân sách và phương án phân bổ chi ngân sách xã năm 2019 26-12-2018

Trang thông tin xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/Fax: 0255 3859169

Email: vtphonhon-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn An Lợi, xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi