Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ NHƠN - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Số:05/BC-HĐND Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 30-05-2022
2 176/QĐ-UBND Về việc công bố ngày bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 18-05-2022
3 159/QĐ-UBND Thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại xã Phổ Nhơn 06-04-2022
4 31/TB-UBND Về việc đăng ký và tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 04 ki ốt điểm chợ Trung tâm, thôn Phước Lợi, xã Phổ Nhơn 04-04-2022
5 41/BC-UBND Kết quả thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 2020 - 2021 04-04-2022
6 13/KH-UBND Thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2022 31-03-2022
7 26/TB-UBND Về việc triển khai tháng tổng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường đợt 1 năm 2022 29-03-2022
8 02/BC-HĐND B/c tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã trong quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 16-03-2022
9 02/HĐND V/v đề nghị, kiến nghị nội dung cần thiết đưa vào chương trình nội dung giám sát năm 2023 của HĐND xã 14-03-2022
10 36/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Phổ Nhơn 03-03-2022
11 19/TB-UBND Công khai số điện thoại của Lãnh đạo UBND xã, Cán bộ, Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế Một cửa xã Phổ Nhơn 02-03-2022
12 33/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Phổ Nhơn 01-03-2022
13 17/2022/QĐ-UBND Ban hành quy chế làm việc của UBND xã Phổ Nhơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026 23-02-2022
14 18/QĐ-UBND Về việc phân công nhiệm vụ cho Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên UBND và công chức chuyên môn UBND xã Phổ Nhơn 23-02-2022
15 01/TB-HĐND Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND xã Phổ Nhơn năm 2022 10-01-2022
16 21/NQ-HĐND Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND xã KXIII, nhiệm kỳ 2021-2026 28-12-2021
17 19/NQ-HĐND Về nhiệm vụ thu, chi ngân sách và phương án phân bổ chi ngân sách xã năm 2022 28-12-2021
18 20/NQ-HĐND Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 28-12-2021
19 18/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 28-12-2021
20 13/NQ-HĐND Phê duyệt danh mục công trình khởi công mới cho Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 của xã Phổ Nhơn 12-08-2021
21 14/NQ-HĐND Phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng công trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 của xã Phổ Nhơn 12-08-2021
22 10/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2020 28-07-2021
23 11/NQ-HĐND Phê chuẩn phương án sử dụng vốn kết dư ngân sách xã năm 2020 28-07-2021
24 12/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021 28-07-2021
25 07/NQ-HĐND Về biện pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 29-12-2020
26 08/NQ-HĐND Về nhiệm vụ thu, chi ngân sách và phương án phân bổ chi ngân sách xã năm 2021 29-12-2020
27 01/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn, Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 07-07-2020
28 02/NQ-HĐND Phê chuẩn phương án sử dụng vốn kết dư ngân sách xã năm 2019 07-07-2020
29 03/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 07-07-2020
30 04/NQ-HĐND Về chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân xã Phổ Nhơn 07-07-2020

Trang thông tin xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/Fax: 0255 3859169

Email: vtphonhon-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn An Lợi, xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi